Ochrana údajů


Zodpovědný

Alexander Krautz, Putbuser Weg 14, 01109 Drážďany, tel.: 0351-811 65 93, fax : 0351-811 65 94, e-mail: info@easy-park-fly.de.

1. Oblast působnosti a právní základ

(1) Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje o druhu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů v rámci naší online nabídky a s ní spojených webových stránek, funkcí a obsahu.

(2) Pokud jde o použité pojmy, jako jsou „osobní údaje“ nebo jejich „zpracování“, odkazujeme na definice z čl. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO).

(3) Pojem „uživatel“ zahrnuje všechny kategorie osob, kterých se zpracování údajů týká. Patří mezi ně naši obchodní partneři, zákazníci, zájemci a další návštěvníci naší online nabídky.

(4) Osobní údaje uživatelů zpracovávané v rámci této online nabídky zahrnují

 • Inventární údaje (např. jména a adresy zákazníků),
 • Kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo),
 • Údaje o smlouvě (např. využívané služby),
 • Údaje o používání (např. navštívené webové stránky v naší online nabídce, zájem o naše služby),
 • Obsahové údaje (např. údaje v kontaktním formuláři) a také
 • Technické údaje (např. IP adresy, informace o zařízení)

(5) Zpracování osobních údajů uživatelů se provádí zejména pro tyto účely:

 • Poskytování online nabídky, jejího obsahu a funkcí,
 • Poskytování našich smluvních plnění a služeb,
 • Péče o zákazníky,
 • Odpovídání na žádosti o kontakt a komunikaci s uživateli,
 • Marketing a
 • Bezpečnost online nabídky.

(6) Osobní údaje uživatelů zpracováváme pouze v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů. To znamená, že údaje uživatelů jsou zpracovávány pouze v případě, že k tomu existuje zákonné povolení. To platí zejména tehdy, pokud je zpracování údajů nezbytné pro plnění našich smluvních služeb (např. pro zpracování objednávek) a našich online služeb nebo je vyžadováno zákonem, pokud k němu uživatelé udělili souhlas nebo pokud je založeno na našich oprávněných zájmech. Mezi oprávněné zájmy patří analýza, optimalizace, bezpečnost a ekonomický provoz našich online služeb.

(7) Poukazujeme na to, že právním základem pro souhlasy je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) a čl. 7 DS-GVO, právním základem pro zpracování za účelem plnění našich služeb a provádění smluvních opatření je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) a čl. 7 DS-GVO. b) DS-GVO, právním základem pro zpracování za účelem plnění našich právních povinností je čl. 6 odst. 1 písm. c) DS-GVO a právním základem pro zpracování za účelem ochrany našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO.

2. Bezpečnostní opatření

(1) Přijmeme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň ochrany odpovídající riziku v souladu s článkem 32 GDPR, přičemž zohledníme stav techniky, náklady na provedení a povahu, rozsah, okolnosti a účely zpracování, jakož i různou pravděpodobnost a závažnost rizika pro práva a svobody fyzických osob. Cílem je chránit zpracovávané údaje zejména před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, vymazáním nebo neoprávněným přístupem třetích stran. Bezpečnostní opatření zahrnují také šifrovaný přenos dat mezi vaším prohlížečem a naším serverem.

(2) Kromě toho jsme zavedli postupy pro zajištění výkonu práv subjektů údajů, výmazu údajů a reakce na ohrožení údajů.

3. Poskytování údajů třetím stranám a poskytovatelům třetích stran

(1) Pokud v rámci našeho zpracování sdělujeme údaje jiným osobám a společnostem (zpracovatelům nebo třetím stranám), předáváme jim je nebo jim jinak umožňujeme přístup k údajům, děje se tak pouze na základě zákonného povolení. To platí například v případě předání údajů podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DS-GVO třetím stranám, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy (např. pro účely provádění kyvadlové dopravy poskytovateli kyvadlové dopravy), pokud jste k tomu dali souhlas, pokud to stanoví právní povinnost nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při využívání agentů, webhostingu atd.).

(2) Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) nebo pokud k tomu dochází v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo sdělováním či předáváním údajů třetím stranám, děje se tak rovněž pouze v případě, že jsou splněny zvláštní požadavky čl. 44 a násl. zákona o ochraně osobních údajů. DS-GVO jsou splněny. To znamená, že zpracování probíhá například na základě zvláštních záruk, jako je úředně uznané stanovení úrovně ochrany údajů odpovídající úrovni ochrany údajů v EU (např. v USA prostřednictvím „štítu na ochranu soukromí“) nebo v souladu s úředně uznanými zvláštními smluvními závazky (tzv. „standardní smluvní doložky“).

(3) Pokud pověřujeme třetí osoby zpracováním údajů na základě tzv. „smlouvy o zpracování objednávky“, děje se tak na základě čl. 28 DS-GVO.

4. Shromažďování přístupových údajů a souborů protokolu

 • (1) Údaje o každém přístupu k serveru, na kterém je tato služba umístěna (tzv. log soubory serveru), shromažďujeme na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO. Tyto údaje jsou technicky nezbytné pro zobrazení příslušné webové stránky a pro zajištění stability a bezpečnosti. Přístupové údaje zahrnují IP adresu počítače, který požádal o přístup, datum a čas přístupu, název a adresu URL souboru, ke kterému se přistupuje, webovou stránku, ze které se přistupuje (URL odkazu), použitý prohlížeč a případně operační systém počítače uživatele, jakož i název poskytovatele přístupu, který požádal o přístup.
 • (2) Informace ze souborů protokolů jsou vytvářeny v anonymní podobě a ukládány za účelem vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a z bezpečnostních důvodů (např. pro objasnění případného zneužití nebo podvodu) po dobu maximálně 90 dnů a poté jsou vymazány. Údaje, jejichž další uchovávání je nutné pro důkazní účely, jsou vyňaty z povinnosti výmazu až do konečného objasnění příslušného incidentu.
 • (3) Kromě toho používáme při návštěvě našich webových stránek soubory cookie a analytické služby. Podrobnější vysvětlení najdete v bodech 9-11 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

5. Poskytování smluvních služeb

Zpracováváme inventární údaje, kontaktní údaje, smluvní údaje a údaje o obsahu za účelem plnění našich smluvních závazků a služeb podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DS-GVO. Údaje označené v online formulářích jako povinné jsou nutné pro uzavření smlouvy.

6. Kontaktování

Při kontaktování e-mailem jsou údaje uživatele (e-mailová adresa, jméno a telefonní číslo, případně i obsah) zpracovávány za účelem vyřízení žádosti o kontakt a jejího zpracování podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) DS-GVO.

7. Zpravodaj

1) Následujícími informacemi vás informujeme o obsahu našeho zpravodaje, jakož i o postupu registrace a zasílání a o vašich právech na námitku. Přihlášením k odběru našeho newsletteru souhlasíte s jeho zasíláním a s popsanými postupy.

(2) E-mailem zasíláme informační bulletiny s propagačními informacemi pouze se souhlasem příjemců nebo na základě zákonného povolení. Naše informační bulletiny obsahují informace o našich produktech a službách, propagačních akcích a naší společnosti.

(3) Registrace k odběru našeho newsletteru probíhá v rámci tzv. double opt-in procedury. To znamená, že po registraci obdržíte e-mail, ve kterém budete požádáni o potvrzení registrace. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl zaregistrovat pod jinými e-mailovými adresami. Registrace k odběru newsletteru se zaznamenávají, aby bylo možné prokázat proces registrace v souladu s právními požadavky. To zahrnuje uložení času registrace a potvrzení, jakož i IP adresy. Účelem tohoto postupu je prokázat vaši registraci a v případě potřeby objasnit případné zneužití vašich osobních údajů. Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO.

(4) Jako software pro zasílání newsletteru se používá Newsletter2Go. Vaše údaje budou předány společnosti Newsletter2Go GmbH. Společnost Newsletter2Go nesmí prodávat vaše údaje a používat je k jiným účelům, než je zasílání newsletterů. Newsletter2Go je německý certifikovaný poskytovatel, který byl vybrán v souladu s požadavky německého nařízení o ochraně osobních údajů a německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů. Další informace najdete zde: Zásady ochrany osobních údajů

(5) Chcete-li se zaregistrovat k odběru newsletteru, jednoduše zadejte svou e-mailovou adresu. Volitelně vás požádáme o uvedení jména pro účely osobního oslovení v newsletteru.

(6) Naše newslettery obsahují takzvaný „web beacon“, tj. soubor o velikosti pixelu, který se načte z našeho serveru při otevření newsletteru. V rámci tohoto vyhledávání jsou nejprve shromažďovány technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a vašem systému, jakož i vaše IP adresa a čas vyhledávání. Tyto informace se používají k technickému zdokonalení služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich čtenářského chování na základě míst vyhledávání (které lze určit pomocí IP adresy) nebo doby přístupu. Statistické průzkumy zahrnují také zjišťování, zda jsou newslettery otevřeny, kdy jsou otevřeny a na které odkazy je kliknuto. Z technických důvodů lze tyto informace přiřadit jednotlivým příjemcům newsletteru. Naším záměrem však není sledovat jednotlivé uživatele. Vyhodnocení nám slouží mnohem více k rozpoznání čtenářských návyků našich uživatelů a k tomu, abychom jim mohli přizpůsobit náš obsah nebo posílat jiný obsah podle zájmů našich uživatelů.

(7) Rozesílání newsletteru a měření jeho úspěšnosti je založeno na souhlasu příjemců podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a), čl. 7 DS-GVO ve spojení s § 7 odst. 2 č. 3 UWG.

(8) Svůj souhlas se zasíláním našeho newsletteru můžete kdykoli odvolat. Odkaz na uplatnění práva na odvolání najdete na konci každého newsletteru. Pokud se uživatelé pouze zaregistrovali k odběru newsletteru a tuto registraci zrušili, jejich osobní údaje budou vymazány.

8. Soubory cookie

(1) Pro naši online nabídku používáme technologii cookies. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho koncového zařízení přiřazeného k používanému prohlížeči a jejichž prostřednictvím proudí určité informace k subjektu, který soubor cookie nastavil (v tomto případě k nám). Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby nabídka internetu byla uživatelsky přívětivější a celkově efektivnější

(2) Používáme přechodné a trvalé soubory cookie. Přechodné soubory cookie se automaticky vymažou po zavření prohlížeče. Patří mezi ně zejména soubory cookie relace. V nich je uloženo takzvané ID relace, pomocí kterého lze různé požadavky z prohlížeče přiřadit ke společné relaci. To znamená, že vaše koncové zařízení může být rozpoznáno, když se vrátíte na naše webové stránky. Soubory cookie relace se po zavření prohlížeče vymažou. Trvalé soubory cookie se ukládají do vašeho koncového zařízení mezi relacemi prohlížeče, takže vaše zájmy nebo akce mohou být uloženy na několika webových stránkách. Trvalé soubory cookie se po uplynutí stanovené doby automaticky vymažou. Nepoužíváme vlastní trvalé soubory cookie. To se však děje prostřednictvím nástrojů používaných pro měření rozsahu a marketingové účely, o nichž jsou uživatelé informováni samostatně v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, viz níže body 9-11. Kromě toho používáme soubor cookie k uložení rozhodnutí uživatele při potvrzení banneru cookie, který však není vymazán, pokud to uživatel neiniciuje.

(3) Soubory cookie můžete kdykoli vymazat v bezpečnostním nastavení svého prohlížeče. Můžete také nakonfigurovat nastavení prohlížeče podle svých preferencí a například odmítnout přijímání souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Rádi bychom vás upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce naší online nabídky.

(4) Proti používání souborů cookie používaných pro měření dosahu a reklamní účely můžete vznést námitku prostřednictvím deaktivační stránky Network Advertising Initiative(http://optout.networkadvertising.org/) a dále prostřednictvím webových stránek USA(http://www.aboutads.info/choices) nebo evropských webových stránek(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

9. Google Analytics

(1) Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO) používáme Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google LLC („Google“). Google používá soubory cookie. Informace vygenerované souborem cookie o využívání online nabídky uživateli se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Společnost Google je certifikována v rámci dohody Privacy Shield, čímž poskytuje záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

(2) Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem za účelem vyhodnocování vašeho používání našich webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Přitom lze ze zpracovaných údajů vytvořit pseudonymní uživatelské profily uživatelů.

(3) Službu Google Analytics používáme k zobrazování reklam umístěných v rámci reklamních služeb společnosti Google a jejích partnerů pouze těm uživatelům, kteří rovněž projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří mají určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty určený na základě navštívených webových stránek), které předáváme společnosti Google (tzv. „Remarketingové publikum“ nebo „Google Analytics Audiences“). Pomocí remarketingových publik chceme také zajistit, aby naše reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů.

(4) Používáme pouze službu Google Analytics s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že společnost Google zkracuje IP adresy uživatelů v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.

(5) IP adresa přenesená prohlížečem uživatele nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Uživatelé mohou ukládání souborů cookie zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; uživatelé mohou rovněž zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s využíváním online nabídky společnosti Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem:

Kliknutím sem deaktivujete službu Google Analytics

(6) Další informace o používání údajů společností Google, nastavení a možnostech odhlášení naleznete na webových stránkách společnosti Google: https: //www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Používání údajů společností Google při používání webových stránek nebo aplikací našich partnerů„), https://policies.google.com/technologies/ads („Používání údajů pro reklamní účely“), https://adssettings.google.com/authenticated („Správa informací, které společnost Google používá k zobrazování reklam“).

10. Konverze Google AdWords

(1) Online reklamní nástroj Google AdWords Conversion používáme na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f). DS-GVO) online reklamní program „Google AdWords“ a v této souvislosti sledování konverzí (vyhodnocování návštěv) společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). Společnost Google je certifikována v rámci dohody Privacy Shield, čímž poskytuje záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

(2) Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, do vašeho počítače se uloží soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají k identifikaci osob. Pokud navštívíte určité stránky našich webových stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Google a my budeme schopni rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie tedy nelze sledovat na webových stránkách zákazníků AdWords. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí. Zde se dozvíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Nezískáváme však žádné informace, které by bylo možné použít k osobní identifikaci uživatelů.

(3) Účast v tomto procesu sledování můžete různými způsoby vyloučit. Za prvé, je to možné nastavením softwaru prohlížeče. Potlačení souborů cookie třetích stran znamená zejména to, že nebudete dostávat žádné reklamy od poskytovatelů třetích stran. Kromě toho je možné deaktivovat soubory cookie pro sledování konverzí nastavením prohlížeče na blokování souborů cookie z domény „www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads, přičemž toto nastavení se vymaže při vymazání souborů cookie. Kromě toho můžete zakázat zájmové reklamy od poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně „O reklamách“, prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, přičemž toto nastavení se vymaže při vymazání souborů cookie. Nakonec můžete sledování v prohlížečích Firefox, Internetexplorer nebo Google Chrome trvale deaktivovat pomocí odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Rádi bychom vás upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této nabídky v plném rozsahu.

(6) Další informace o ochraně údajů ve společnosti Google naleznete zde: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy a https://services.google.com/sitestats/de.html.

11. Jetpack (Statistiky WordPress)

(1) Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO) používáme plugin Jetpack (zde podfunkce „WordPress Stats“), který obsahuje nástroj pro statistické vyhodnocování přístupů návštěvníků a je poskytován společností Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Jetpack používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webu analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Společnost Automattic je certifikována v rámci dohody Privacy Shield, čímž poskytuje záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

(2) Informace generované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou uloženy na serveru v USA. Ze zpracovávaných údajů mohou být vytvořeny uživatelské profily, které se používají pouze pro účely analýzy, nikoli pro reklamní účely. Další informace naleznete v prohlášeních společnosti Automattic o ochraně osobních údajů: https: //automattic.com/privacy/ a v poznámkách k souborům cookie Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.

12. Integrace videí YouTube

(1) Do naší online nabídky jsme integrovali videa z YouTube, která jsou uložena nahttp://www.YouTube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Všechny jsou integrovány v režimu „rozšířené ochrany dat“, tj. pokud videa nepřehráváte, nejsou na YouTube přenášena žádná data o vás jako uživateli. Údaje uvedené v odstavci 2 se přenášejí pouze při přehrávání videí. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv.

(2) Při návštěvě webové stránky YouTube obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku naší webové stránky. Kromě toho se předávají údajeuvedené v odstavci 4 tohoto prohlášení. K tomu dochází bez ohledu na to, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byla vaše data spojena s vaším profilem YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost YouTube ukládá vaše údaje jako profily používání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo navrhování svých webových stránek v souladu s požadavky. Takové vyhodnocení se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování reklamy podle potřeb a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost YouTube.

(3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování společností YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů. Tam také najdete další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a přihlásila se ke štítu EU-USA na ochranu soukromí , https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

13. Integrace služeb a obsahu třetích stran

(1) V rámci naší online nabídky využíváme obsah nebo nabídky služeb třetích stran na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DS-GVO), abychom mohli integrovat jejich obsah a služby, jako jsou videa nebo písma (dále jednotně jen „obsah“). To vždy vyžaduje, aby poskytovatelé tohoto obsahu, kteří jsou třetími stranami, znali IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do prohlížeče. Pro zobrazení tohoto obsahu je proto nutná IP adresa. Snažíme se používat pouze takový obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k doručení obsahu.

(2) Následující prezentace poskytuje přehled poskytovatelů třetích stran a jejich obsahu spolu s odkazy na jejich prohlášení o ochraně údajů, která obsahují další informace o zpracování údajů a v některých případech i možnosti vznést námitku (tzv. opt-out):

a) Mapy služby „Google Maps“ poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

b) Funkce služby Google+: Tyto funkce nabízí třetí strana, společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Google+, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem Google+ kliknutím na tlačítko Google+. To umožňuje společnosti Google přiřadit vaši návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených dat ani o jejich použití službou Google+. Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

14. Vaše práva

(1) Uživatelé mají právo na požádání a bezplatně získat informace o osobních údajích, které o nich zpracováváme.

(2) Uživatelé mají dále právo na opravu nesprávných údajů, omezení zpracování a výmaz svých osobních údajů, případně právo na přenositelnost údajů a v případě domnělého nezákonného zpracování údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

(3) Stejně tak mohou uživatelé odvolat souhlasy s účinkem do budoucna.

15. Vymazání dat

(1) Námi uložené údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro zamýšlený účel a jejich vymazání nebude v rozporu s žádnými zákonnými povinnostmi uchovávání. Pokud údaje uživatele nejsou vymazány, protože jsou potřebné pro jiné zákonem povolené účely, jejich zpracování bude omezeno. Tj. údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. To se týká například údajů o uživatelích, které musí být uchovávány z důvodů obchodních nebo daňových zákonů.

(2) V souladu s právními předpisy jsou údaje uchovávány po dobu 6 let podle § 257 odst. 1 obchodního zákoníku (např. obchodní a služební dopisy) a po dobu 10 let podle § 147 odst. 1 zákona o účetnictví (např. obchodní knihy a účetní doklady)

16. Právo na námitku

Uživatelé mohou kdykoli vznést námitku proti budoucímu zpracování svých osobních údajů v souladu s právními požadavky. Námitku lze vznést zejména proti zpracování pro účely přímé reklamy.

17. Změny zásad ochrany osobních údajů

Uživatelé se musí pravidelně informovat o obsahu našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů upravujeme, jakmile to vyžadují změny v námi prováděném zpracování údajů nebo změny v právních předpisech. Budeme vás informovat, jakmile změny budou vyžadovat spolupráci z vaší strany (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení.

18. Vlastní publikum na Facebooku

Na našich stránkách používáme službu Facebook Custom Audience společnosti Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 2 Dublin, Irsko, e-mail: impressum-support@support.facebook.com, webové stránky: http: //facebook.com/. Zpracování probíhá také ve třetí zemi, pro kterou neexistuje rozhodnutí Komise o přiměřenosti. Při předávání proto nelze zaručit obvyklou úroveň ochrany podle GDPR, protože nelze vyloučit, že ve třetí zemi mohou mít ke shromážděným údajům přístup např. úřady.
Právním základem pro předávání osobních údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO, který jste udělili na našich webových stránkách.
Facebook Custom Audience je reklamní nástroj společnosti Facebook, pomocí kterého lze provádět cílené reklamní kampaně na návštěvníky stránek.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Další informace o odvolání souhlasu najdete buď v samotném souhlasu, nebo na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.
Další informace o nakládání s přenášenými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese https://www.facebook.com/about/privacy.
Poskytovatel také nabízí možnost odhlášení na adrese https://www.facebook.com/about/privacy.
Přihlaste se k odběru našeho EASY PARK & FLY zpravodaje

Dostávejte e-mailem všechny novinky, speciální nabídky a slevové akce.
(lze kdykoli vypnout jedním kliknutím)